Shrimp tails "Tom yum"
Shrimp tails "Tom yum"
180 g
Tiger shrimp, Tom Yum sauce
335 ₴